Voor politieke partijen

Informatie voor politieke partijen die deel (willen) nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Stappenplan voor deelneming

  Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de verkiezingen in 2018 voor de gemeenteraad van Westerveld, moet u de volgende stappen doorlopen.

 • Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

  Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

 • Kandidaatstelling

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld maakt het volgende bekend.

 • Registratie aanduiding politieke groepering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

  DSSW/SW


  Plaats: Diever
  Datum: Donderdag 21 december 2017

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld.

  H. Jager