Openbare laadpaal elektrische auto aanvragen

Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties. Bekijk hier meer informatie.

Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief in dit project is dat e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen.

Voorwaarden aanvraag openbaar laadpunt

Om een verzoek te kunnen indienen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente of u werkt minimaal 20 uur per week in deze gemeente.
  • U rijdt of gaat een elektrische auto rijden, die minimaal 50 km elektrisch kan rijden.
  • U heeft geen eigen parkeerterrein waar u zelf een laadpaal kunt realiseren en moet uw elektrische auto op straat parkeren.
  • Binnen loopafstand (ongeveer 250 meter) van uw woon- of werkadres is nog geen openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat uit de gegevens blijkt dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is. Geef uw verzoek daarom wel altijd door.

Als u als bewoner of uw bedrijf een eigen parkeerterrein heeft, kunt u een laadpunt op eigen oprit of parkeerplaats laten plaatsen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. U kunt een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer uw verzoek is goedgekeurd en de gemeente een verkeersbesluit heeft genomen, wordt de laadpaal op een plek bij u in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter loopafstand van uw woning of bedrijf. Houd er rekening mee dat het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte ongeveer vijftien weken kan duren. Bij de laadpaal wordt ten minste één parkeervak gereserveerd voor het laden van elektrisch voertuigen. De laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken.

Gratis voor de inwoner

Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is voor u als inwoner gratis. Voor het laden van uw elektrische voertuig betaalt u een kWh-tarief en een laadtarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van uw laaddienstverlener.

Visie gemeente laadinfrastructuur

De visie op laadinfra gemeente Westerveld (PDF - 1,6 MB), kortweg: de laadvisie is op 27 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De laadvisie geeft de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen. Het doel van deze laadvisie is om een strategie te bepalen waarmee tijdig een passende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt gerealiseerd. Dit is belangrijk om de mobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. We willen met deze laadvisie in de toenemende laadvraag kunnen voorzien, de juiste voorwaarden scheppen en richting geven aan de transitie naar elektrisch vervoer. Deze visie dient dan ook als basis om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfrastructuur mee op te kunnen stellen. De laadvisie is tot stand gekomen in een regionale samenwerking met de 12 Drentse gemeenten en ondersteuning van de provincie Drenthe.