Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

Meer informatie over de uitbetaling van een uitkering en bijzondere bijstand.

Uitkering

Alle mensen die een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of Bijstand voor Zelfstandigen ontvangen, krijgen op de data zoals hieronder aangegeven hun uitkering uitbetaald. Voorwaarde is dat alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum zijn ingeleverd bij de uitkeringsadministratie. Wanneer de inkomstengegevens te laat zijn ingeleverd, wordt de uitkering op de eerstvolgende woensdag na de datum van inlevering uitbetaald.  

Uitbetaaldata 2020

 • woensdag 29 januari;
 • vrijdag 28 februari;
 • maandag 30 maart;
 • donderdag 30 april;
 • vrijdag 29 mei;
 • maandag 15 juni (vakantiegeld);
 • dinsdag 30 juni;
 • donderdag 30 juli;
 • vrijdag 28 augustus;
 • woensdag 30 september;
 • vrijdag 30 oktober;
 • vrijdag 27 november;
 • maandag 28 december.

Bijzondere bijstand

Elke woensdag wordt de incidentele bijzondere bijstand uitbetaald. De periodieke bijzondere bijstand wordt elke maand tegelijk met de uitkering uitbetaald.