Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

De gemeente maakt uitkeringen en bijzondere bijstand op vaste momenten over.

Uitkering

Alle mensen met een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of bijstand voor zelfstandigen, krijgen op vaste momenten hun uitkering. U moet dan wel alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum inleveren bij de balie van de gemeente. Levert u de bewijzen van uw inkomsten te laat in, dan maken we de uitkering op de eerste woensdag na het inleveren over op uw rekening.

Dagen waarop de gemeente uitkeringen betaalt in 2023:

 • maandag 30 januari 2023;
 • maandag 27 februari 2023;
 • donderdag 30 maart 2023;
 • vrijdag 28 april 2023;
 • dinsdag 30 mei 2023; 
 • dinsdag 6 juni 2023 uitbetaling vakantiegeld;
 • donderdag 29 juni 2023; 
 • vrijdag 28 juli 2023;
 • woensdag 30 augustus 2023;
 • vrijdag 29 september 2023;
 • maandag 30 oktober 2023;
 • woensdag 29 november 2023;
 • vrijdag 22 december 2023.

Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand die u een keer of af en toe krijgt, maakt de gemeente op woensdagen over.
 • Bijzondere bijstand die u regelmatig krijgt, maakt de gemeente elke maand tegelijk met de uitkering over.