Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

De gemeente maakt uitkeringen en bijzondere bijstand op vaste momenten over.

Uitkering

Alle mensen met een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of bijstand voor zelfstandigen, krijgen op vaste momenten hun uitkering. U moet dan wel alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum inleveren bij de balie van de gemeente. Levert u de bewijzen van uw inkomsten te laat in, dan maken we de uitkering op de eerste woensdag na het inleveren over op uw rekening.

Dagen waarop de gemeente uitkeringen betaalt

 • vrijdag 29 oktober 2021;
 • dinsdag 30 november 2021;
 • donderdag 23 december 2021.

2022:

 • maandag 31 januari 2022;
 • maandag 28 februari 2022;
 • donderdag 31 maart 2022
 • vrijdag 29 april 2022;
 • dinsdag 31 mei 2022;
 • donderdag 30 juni 2022;
 • vrijdag 29 juli 2022;
 • woensdag 31 augustus 2022;
 • vrijdag 30 september 2022;
 • maandag 31 oktober 2022;
 • woensdag 30 november 2022;
 • vrijdag 23 december 2022.

 

Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand die u een keer of af en toe krijgt, maakt de gemeente op woensdagen over.
 • Bijzondere bijstand die u regelmatig krijgt, maakt de gemeente elke maand tegelijk met de uitkering over.