Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

De gemeente maakt uitkeringen en bijzondere bijstand op vaste momenten over.

Uitkering

Alle mensen met een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of bijstand voor zelfstandigen, krijgen op vaste momenten hun uitkering. U moet dan wel alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum inleveren bij de balie van de gemeente. Levert u de bewijzen van uw inkomsten te laat in, dan maken we de uitkering op de eerste woensdag na het inleveren over op uw rekening.

Dagen waarop de gemeente uitkeringen betaalt in 2022:

 • maandag 31 januari 2022;
 • maandag 28 februari 2022;
 • donderdag 31 maart 2022
 • vrijdag 29 april 2022;
 • dinsdag 31 mei 2022;
 • donderdag 30 juni 2022;
 • vrijdag 29 juli 2022;
 • woensdag 31 augustus 2022;
 • vrijdag 30 september 2022;
 • maandag 31 oktober 2022;
 • woensdag 30 november 2022;
 • vrijdag 23 december 2022.

Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand die u een keer of af en toe krijgt, maakt de gemeente op woensdagen over.
 • Bijzondere bijstand die u regelmatig krijgt, maakt de gemeente elke maand tegelijk met de uitkering over.