Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

De gemeente maakt uitkeringen en bijzondere bijstand op vaste momenten over.

Uitkering

Alle mensen met een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of bijstand voor zelfstandigen, krijgen op vaste momenten hun uitkering. U moet dan wel alle bewijzen van inkomsten (loonstroken) vóór de betaaldatum inleveren bij de balie van de gemeente. Levert u de bewijzen van uw inkomsten te laat in, dan maken we de uitkering op de eerste woensdag na het inleveren over op uw rekening.

Dagen waarop de gemeente uitkeringen betaalt

  • donderdag 30 juli 2020
  • vrijdag 28 augustus 2020
  • woensdag 30 september 2020
  • vrijdag 30 oktober 2020
  • vrijdag 27 november 2020
  • maandag 28 december 2020
  • vrijdag 29 januari 2021

Bijzondere bijstand

  • Bijzondere bijstand die u een keer of af en toe krijgt, maakt de gemeente op woensdagen over.
  • Bijzondere bijstand die u regelmatig krijgt, maakt de gemeente elke maand tegelijk met de uitkering over.