Cliëntenplatform

Het cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld komt op voor de belangen van inwoners met een laag inkomen.

Wie meedoen aan het platform

  • Inwoners;
  • Vakbonden;
  • Kerken;
  • Ouderenbonden;
  • Algemeen maatschappelijk werk;
  • Stichting Welzijn Westerveld.

Contact met het platform

Als u vragen heeft of een probleem aan het platform wilt doorgeven, kunt u een e-mail sturen naar infoclientenplatform@gmail.com.