Cliëntenplatform

Het cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld is belangenbehartiger van inwoners met een laag inkomen.

Wie doen mee aan het platform?

  • Inwoners van de gemeente Westerveld
  • Vakbonden
  • Samenwerkende kerken
  • Samenwerkende ouderenbonden
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Stichting Welzijn Westerveld.

Secretariaat Cliëntenplatform, e-mail: infoclientenplatform@gmail.com