Energietoeslag 2023

De kosten van energie en de dagelijkse boodschappen zijn ook in 2023 nog flink gestegen. Veel huishoudens, ook die een inkomen hebben net boven het sociaal minimum, hebben moeite om elke maand rond te komen. Ook huishoudens met een lager middeninkomen kunnen daarom dit jaar in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Energietoeslag 2023 aanvragen 

Toestemmingsverklaring partner  (PDF - 103 kB)

Hoe hoog is de energietoeslag 2023?

De energietoeslag 2023 is een éénmalig bedrag van € 1.300 of € 800 netto per huishouden. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum ontvangen € 1.300. Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum ontvangen € 800.  

Bijstandsnormen tot 120% en 150% per maand per 1 januari 2024:
21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van het sociaal minimum 150% van het sociaal minimum
Alleenstaande (ouder) € 1.463,59 € 1.829,46
Echtpaar of samenwonend € 2.090,81 € 2.613,51
Vanaf AOW-leeftijd    
Alleenstaande (ouder) € 1.625,36 € 2.031,71
Echtpaar of samenwonend € 2.202,84 € 2.753,55

Wat zijn de voorwaarden voor 2023?

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u op het moment van de aanvraag:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • woont in de gemeente Westerveld;
 • eigenaar of huurder bent van de door u bewoonde woning;
 • een uitkering van ons kreeg óf uw inkomen niet hoger was dan 150% van het sociaal minimum;
 • Geen eigen vermogen heeft gelijk of hoger dan:
 • Alleenstaande               €  7.575
 • Alleenstaande ouder    € 15.150
 • Gehuwden                    € 15.150

Onder vermogen verstaan we het geld dat u op de bank heeft staan op al uw bankrekeningen bij elkaar opgeteld.

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) en de instelling de energiekosten betaalt;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Wanneer ontvang ik de energietoeslag 2023?

Het uitbetalen doet de gemeente op verschillende momenten. Dit geeft ons tijd om inwoners waarvan we weten dat ze recht hebben op de toeslag automatisch het geld te kunnen uitbetalen. Komt u niet in aanmerking voor de automatische uitbetaling, maar denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 op deze pagina het aanvraagformulier invullen.

Automatische uitbetaling voor 31 december 2023

Aan sommige inwoners kan de gemeente Westerveld automatisch uitbetalen, omdat wij weten dat zij in aanmerking komen voor de toeslag. Dit geldt voor huishoudens die

 • die in 2022 ook recht hadden op de energietoeslag en voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven) en: 
 • die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente.
 • die vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) ontvangen.

Aanvragen vanaf 1 januari 2024

Heeft u op 31 december 2023 de energietoeslag niet automatisch ontvangen, maar u denkt dat u wel in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 op deze pagina de energietoeslag aanvragen. Een eenmalige toeslag wordt verstrekt als u aan alle voorwaarden voldoet (zie de voorwaarden voor 2023). De gemeente Westerveld streeft ernaar u uiterlijk binnen 8 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. We kunnen u ook een papieren aanvraagformulier toesturen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521. U kunt de aanvraag indienen tot 1 april 2024.

Hulp bij geldzaken

Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor in financiële problemen? Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij geldzaken of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. We kijken dan samen hoe we u kunnen helpen. 

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mij van de VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.