Energietoeslag: Komt u ervoor in aanmerking?

Veel Nederlanders moeten meer betalen voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft € 1.300,-. Dit heet de energietoeslag. Op deze pagina vertellen we u erover, want misschien heeft u er ook recht op.

Energietoeslag verhoogd

De energietoeslag is verhoogd van  € 800,- naar € 1.300,-. Alle mensen die al € 800,- energietoeslag hebben ontvangen, hoeven nu GEEN NIEUWE aanvraag in te dienen en ontvangen in oktober een nabetaling.

Wie komt er in aanmerking?

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag van de gemeente Westerveld als u aan de voorwaarden voldoet. Let op: het is raadzaam eerst goed de voorwaarden te lezen en de (netto) inkomenstabel hieronder te bekijken, voordat u een aanvraag doet. Dit kan teleurstelling voorkomen.

Voldoet u niet, dan heeft een aanvraag doen geen zin. 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van aanvraag:

 • 21 jaar of ouder bent en een zelfstandig huishouden voert;
 • in de gemeente Westerveld woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
 • in de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum een netto inkomen had van ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd Ouder dan AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaand € 1.256,08 € 1.397,27
Samenwonend/gehuwd Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd
€ 1.794,40 € 1.892,81

 

Let op: Per eigenaar/ huurder van een woning, per woonadres wordt de energietoeslag maximaal één maal uitgekeerd.

U heeft géén recht op de energietoeslag:

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, en op datum van aanvraag:

 • jonger dan 21 jaar bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

U kunt de tegemoetkoming tot en met 31 december 2022 aanvragen. De aanvraag dient u digitaal in via het aanvraagformulier bovenaan deze pagina. U logt in met uw eigen DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.
Let op! Een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

Is een digitale aanvraag niet mogelijk, omdat u bijvoorbeeld geen DigiD heeft, neem dan contact op met de gemeente via 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl, dan sturen wij u een aanvraagformulier per e-mail toe.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen in het aanvraagformulier naar waarheid in;
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. Het gaat om de volgende bewijsstukken:
  • een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Bewijsstukken van het netto inkomen, (uitkering, salaris of pensioen etc.) van u en (als u een partner heeft) van uw partner;
  • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Uw partner moet daarnaast de toestemmingsverklaring tekenen. Deze vindt u bovenaan deze pagina. Deze verklaring moet u meesturen als bijlage bij het aanvraagformulier.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met Welzijn MensenWerk.

Meer informatie