Eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens

De eenmalige energietoeslag, u heeft er vast al van gehoord. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. De gemeente mag dit bedrag dit jaar geven aan inwoners met een laag inkomen.

Wie ontvangt de eenmalige energietoeslag?

Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. Dit geldt voor u als u op 1 januari 2022:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ, Bbz* of een AIO-aanvulling van de SVB ontvang); of
 • in 2021 gebruik maakte van een of meer van de volgende regelingen: participatiebijdrage of de tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering.

U ontvangt de energietoeslag binnenkort op uw rekening (of die van uw partner). U hoeft hiervoor niets te doen. Eind maart 2022 hebben de meeste van de hierboven genoemde mensen al een deel van de toeslag ontvangen omdat het bedrag van € 800,- toen nog niet was vastgesteld. Deze mensen ontvangen automatisch, vóór 1 juni 2022 het resterende bedrag van € 600,-

(*Bbz: Inwoners met een Bbz uitkering kunnen ook automatisch de energietoeslag krijgen, maar ontvangen hierover eerst een brief )

Wie komen er nog meer in aanmerking?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Westerveld als u op 1 januari 2022:

 • 21 jaar of ouder bent en een zelfstandig huishouden voert;
 • in de gemeente Westerveld woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
 • U heeft in de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum een netto inkomen van ten hoogste 120% van de toepasselijke bijstandsnorm:
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382.89
Samenwonend € 1.777,92 € 1.872,49


Let op: Per eigenaar/ huurder van een woning, per woonadres wordt de energietoeslag maximaal één maal uitgekeerd.

U heeft géén recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

U kunt de tegemoetkoming tot en met 30 september 2022 aanvragen. De aanvraag dient u digitaal in via het aanvraagformulier bovenaan deze pagina. U logt in met uw eigen DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.
Let op! Een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

Is een digitale aanvraag niet mogelijk, omdat u bijvoorbeeld geen DigiD heeft, neem dan contact op met de gemeente via 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl, dan sturen wij u een aanvraagformulier per e-mail toe.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen in het aanvraagformulier naar waarheid in;
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. Het gaat om de volgende bewijsstukken:
  • een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Bewijsstukken van het netto inkomen, (uitkering, salaris of pensioen etc.) van u en (als u een partner heeft) van uw partner;
  • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Uw partner moet daarnaast de toestemmingsverklaring tekenen. Deze vindt u bovenaan deze pagina. Deze verklaring moet u meesturen als bijlage bij het aanvraagformulier.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met Welzijn MensenWerk.

Meer informatie