Individuele toeslagen

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Of volgt u een studie, maar bent u niet in staat om (voldoende) inkomen te verdienen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen. Als u minimaal 36 maanden een laag inkomen hebt en er geen zicht is op inkomensverbetering. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag:

 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de leeftijd waarop u AOW krijgt;
 • U bent inwoner van de gemeente Westerveld en u ontvangt drie jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • U heeft een weinig of geen vermogen (een eigen woning of spaargeld);
 • U verwacht dat uw inkomen langdurig laag blijft;
 • In de twaalf maanden voor deze aanvraag kwam u niet eerder voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking.

Meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt per 1 januari 2022 voor:

 • alleenstaanden € 435,00 per jaar
 • alleenstaande ouder € 555,00 per jaar
 • gehuwden/samenwonenden € 618,00 per jaar

U kunt via de knop 'Individuele inkomenstoeslag aanvragen' bovenaan deze pagina een aanvraagformulier downloaden.

Individuele studiestoeslag aanvragen

De individuele studietoeslag is voor mensen die een opleiding volgen, maar door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag is vastgesteld op € 300,00 per maand.

Wilt u een individuele studietoeslag aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent Nederlander of heeft een verblijfstitel;
 • U bent inwoner van de gemeente Westerveld;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft geen of weinig eigen geld;
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren; en
 • U kunt wel werken, maar bent niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen.

U kunt via de knop 'Individuele studiestoeslag aanvragen' bovenaan deze pagina een aanvraagformulier downloaden.