Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om voor de Participatiebijdrage in aanmerking te komen bestaan regels die wij hieronder op een rij hebben gezet:

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Westerveld;
 • u hebt een zelfstandig huishouden;
 • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfstitel;
 • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor geldende bijstandsnorm (zonder vakantiegeld). Dit inkomen heeft u tenminste 12 maanden; en
 • uw spaargeld en/of andere vermogen ligt binnen de voor u geldende vermogensgrenzen.

Is uw inkomen op de datum van de aanvraag niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (zonder vakantiegeld), maar had u in het jaar daarvoor een inkomen dat tussen de 110% en de 130% van de voor uw geldende bijstandsnorm? Dan krijgt u de helft van de participatiebijdrage en eventuele toeslagen.

Participatievoorwaarde

De Participatievoorwaarde is alleen van toepassing op inwoners jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Wanneer voldoen u en uw partner aan de participatievoorwaarde?

 • u werkt gemiddeld vier uur of meer per week in loondienst of als zelfstandige of freelancer;
 • u werkt gemiddeld vier uur of meer als vrijwilliger en u staat ingeschreven bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk;
 • u volgt een opleiding of een training;
 • u doet aan mantelzorg;
 • u krijgt een uitkering van de gemeente Westerveld of een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) van het UWV. U hebt in het afgelopen jaar geen maatregel gehad omdat u niet genoeg hebt gesolliciteerd of onvoldoende hebt meegewerkt aan uw re-integratietraject.

Deze Participatievoorwaarde geldt niet wanneer u arbeidsongeschikt bent en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangt of u vanwege een sociaal-medische reden niet aan de Participatie-voorwaarde kunt voldoen.