Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, wanneer u hoge zorgkosten heeft. Deze tegemoetkoming kan ook aangevraagd worden als u (nog) geen aanvullende zorgverzekering heeft. Een aanvraag voor een tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering kan worden ingediend tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder en u staat op de aanvraagdatum ingeschreven als inwoner van gemeente Westerveld;
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens (alleenstaande € 7.605,-, alleenstaande ouder/echtpaar/samenwonenden € 15.210,-);
  • Het verplichte eigen risico (€ 385,-) is in 2022 volledig verbruikt door degene voor wie u een aanvraag doet (tot 18 jaar geen eigen risico).

U kunt de tegemoetkoming voor uzelf en/of uw partner aanvragen. Ook kunt u een tegemoetkoming voor uw kind(eren) aanvragen als:

  • U een inwonend kind heeft tussen de 18 en 21 jaar met een inkomen lager dan € 342,41 per maand (norm € 300,36 + 20%).

De tegemoetkoming bedraagt € 300,- per persoon per kalenderjaar.

Bewijsstukken

Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken aanleveren over uw inkomen, vermogen en het gebruik van het eigen risico. Vraagt u de tegemoetkoming ook voor uw partner aan? Dan moet u een toestemmingsverklaring (PDF - 103 kB) aanleveren.

Aanvraag

U kunt de tegemoetkoming tot en met 31 december 2023 aanvragen. De aanvraag dient u digitaal in via het aanvraagformulier op deze pagina.

U logt in met uw eigen DigiD. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.

Let op! Een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

Meer informatie