Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Voor volwassenen met weinig of geen inkomen is het mogelijk om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeente Westerveld haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, in navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het meedoen aan sport- of culturele activiteiten zijn belangrijke ingrediënten voor een gelukkig leven. Sport en cultuur is leuk, gezond én goed voor de sociale samenhang en contacten. Daarom wil gemeente Westerveld dit voor iedereen mogelijk maken!

Aanmelden en deelnemen

Volwassenen vanaf 18 jaar met weinig of geen inkomen kunnen voor de duur van één jaar deelnemen aan het fonds. De contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit wordt voor 75% uit het fonds betaald. Eventueel kan ook een bijdrage worden gegeven voor bijvoorbeeld (sport)kleding of de huur van een instrument. Wilt u meer informatie? Ga naar www.westerveldverbonden.nu/volwassenenfondssportencultuur of neem contact op via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.

Bekijk de korte, inspirerende, film over een deelnemer aan zowel het Jeugd- als het Volwassenenfonds Sport & Cultuur: