5G

We worden steeds afhankelijker van informatie die gedeeld en opgeslagen wordt door elektronische apparaten. Hierdoor kan informatie snel worden uitgewisseld.

Deze apparaten maken verbinding met internet om de data te versturen. De capaciteit van het internet wordt daardoor steeds meer belast. Daarom wordt het digitale netwerk ongeveer elke tien jaar vernieuwd. Inmiddels zijn we op het punt beland dat de vierde generatie (4G) over gaat naar de vijfde (5G).

De ontwikkeling van 4G naar 5G is niet een kwestie van updaten. Het gaat om een nieuw systeem en een uitbreiding van het huidige datanetwerk. Het glasvezelnetwerk wordt uitgebreid, er komen antennekastjes te hangen in straten en nieuwe zendfrequenties komen beschikbaar. Het netwerk is sneller, valt minder snel uit en heeft een grotere capaciteit.

Bij het aanleggen van het 5G netwerk zijn veel partijen betrokken. Een van die partijen is de gemeente. De gemeente is in veel gevallen vergunningverlener, vaak als het gaat om vergunningen die nodig zijn om de antenne op te hangen. Bijvoorbeeld bij een mast. Daarnaast is de gemeente in gesprek met providers om te bekijken hoe er een goede dekking ontstaat, zonder dat inwoners daar te veel overlast van ervaren.

Sommige inwoners maken zich zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s door de straling die vrijkomt bij 5G. De gemeente vindt dat de invoering van 5G op een verantwoorde manier moet gebeuren, met oog voor de volksgezondheid. Gezondheidsorganisaties (Gezondheidsraad, WHO, GGD) geven aan dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid. Bijvoorbeeld door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. De huidige blootstellingslimieten voor 3G en 4G gelden straks ook voor 5G. Agentschap Telecom doet metingen aan de elektromagnetische velden in het gehele land. Ook ziet het er op toe dat de, door EU aanbevolen, blootstellingslimieten niet worden overschreden. De gemeente volgt bij de vergunningverlening, in de lijn van vaste jurisprudentie, het landelijke beleid. De gemeente houdt de internationale en landelijke ontwikkelingen scherp in de gaten.

Meer informatie

Meer informatie over invoering van 5G vindt u op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over de werking van 5G en andere antennes vindt u op de website van het Antennebureau.  Meer informatie over telefoons, zendmasten en gezondheid vindt u op de website van GGD leefomgeving en op de website van de gezondheidsraad.