Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

De gemeente is in het bezit van verscheidene percelen grond en krijgt dan ook regelmatig vragen met betrekking tot de mogelijkheden van het huren, kopen of gebruiken van gemeentegrond. Via bovenstaand digitale formulier kunt u een aanvraag hiervoor indienen. In het formulier kunt u aangeven met welk doel u de grond wilt gebruiken, de situering omschrijven en aangeven wat u met de grond wilt gaan doen.

Aanvragen die tot en met 31 maart 2020 zijn ingediend, worden in het lopende jaar in behandeling genomen. Hierna krijg u óf een aanbieding tot het kopen, huren of in bruikleen nemen van de grond, óf u krijgt een bericht dat uw verzoek is afgewezen. Aanvragen die na 31 maart 2020 worden ingediend, worden het volgende jaar in behandeling genomen

Kijk voor meer informatie op Grondzaken.