Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Voor wie?

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is bedoeld voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Hoeveel subsidie ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 is.

Meer informatie

Meer informatie en uitleg over de voorwaarden vindt u bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.