Zonneleningen Westerveld

Om te stimuleren dat er meer zonne-energie wordt opgewekt in de gemeente Westerveld, is samen met de provincie Drenthe een zonnelening ontwikkeld.

Gemeente Westerveld en provincie Drenthe bieden ook in 2019 de zonnelening aan. De pot waaruit de leningen verstrekt worden is weer gevuld. Zowel de gemeente als de provincie stellen geld voor een lening beschikbaar. Voor Westerveld is voor 2019 een bedrag van € 229.596,- beschikbaar gesteld voor zonneleningen.

Zonnelening voor particulieren

De zonnelening is een lening voor particulieren. Particulieren kunnen een lening van minimaal € 2.500 tot maximaal € 7.500 aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De lening is alleen beschikbaar voor maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn.

Voor 2019 gelden voor de zonnelening de volgende voorwaarden:

  • het betreft een lening voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen of een zonneboiler
  • het te lenen bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.500,- (inclusief btw)
  • het actuele rentepercentage is 1,6%. Het rentepercentage wordt definitief vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag is binnengekomen bij SNN
  • de looptijd is tien jaar en de rente is vast
  • de lener mag elk moment boetevrij aflossen
  • per woning is maximaal één zonnelening af te sluiten
  • de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
  • de aanvraag moet minimaal zes weken voor aanvang van de werkzaamheden ingediend zijn
  • aanvrager kan geen lening krijgen voor kosten van maatregelen waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan voordat de aanvraag ontvangen is. De aanvrager dient de offerte van de uitvoerder van de werkzaamheden dus pas te tekenen nadat de aanvraag definitief is goedgekeurd door SNN.

Lening aanvragen

Via de site van SNN (www.snn.eu/zonnelening) wordt de zonnelening digitaal aangevraagd. Bij de aanvraag hoort een offerte van een leverancier van de zonnepanelen. Aanvragers wordt aangeraden, deze offerte nog niet te ondertekenen, totdat duidelijk is of de aanvrager in aanmerking komt voor een zonnelening. De aanvraag wordt getoetst door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Meer informatie

Inwoners van Westerveld die geïnteresseerd zijn in de zonnelening en nog vragen hebben óf niet zeker weten of zij wel in aanmerking komen voor een lening kunnen terecht bij het Drents Energieloket, op dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur, tel. 085 - 792 01 58. Zie ook: www.ZonZoektDrent.nl.

Zonnelening voor maatschappelijk vastgoed

Voor maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, dorpshuizen en kerken) geldt dat zij een lening van minimaal € 2.500 tot maximaal € 7.500 kunnen aanvragen bij de gemeente Westerveld. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier Stimuleringslening voor zakelijke klanten (PDF - 442 kB). De lening is alleen beschikbaar voor maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen die nog niet voor akkoord is getekend. Daarnaast moet u een ingevulde de-minimisverklaring (PDF - 260 kB) meesturen.

Meer informatie staat in de Verordening Stimuleringslening Zon voor maatschappelijk vastgoed 2015.