Woonwagenstandplaatsen

Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.

In september tot december 2020 is onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. Het rapport toont aan dat het huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de toekomst gaat zijn.

Een betrokken doelgroep

De wethouders van de gemeente Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden en bestuurders van corporaties Actium, Domesta en Woonconcept gaven opdracht tot dit onderzoek. Huidige hoofdbewoners van de standplaatsen, inwonenden op een standplaats van iemand anders en zogenaamde belangstellenden zijn actief benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze laatste groep betrof iedereen die een historische band heeft met het woonwagenleven in Zuidwest Drenthe, bijvoorbeeld vanwege familiebanden. Bijna 140 enquêtes zijn ingevuld, een respons van 48%. Voorafgaand en tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met woonwagenbewoners. Zij droegen bij aan het opstellen van de vragenlijst en het onder de aandacht brengen van het onderzoek.

Antwoord op de behoefte en opvallende uitkomsten

De resultaten van het onderzoek zijn bekend en gepresenteerd aan de gemeenten en corporaties. Het rapport (PDF - 1 MB) is ter inzage beschikbaar op de websites van de betrokken partijen. “We zijn blij met de duidelijkheid die het onderzoek ons geeft. We hebben hierdoor goed in beeld dat de behoefte aan standplaatsen groter is dan het huidige aanbod, maar ook dat er regionale verschillen zijn. Het onderzoek geeft ons de juiste informatie om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd bekijken we wat er op korte termijn op de huidige woonwagenlocaties mogelijk is”, zegt wethouder Jan Zwiers van gemeente Hoogeveen.

Gezamenlijk beleid is nodig

Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijke volkshuisvestingbeleid, dit heeft het Rijk bepaald. “Wij als woningcorporaties hebben te maken met bijvoorbeeld regelgeving rondom het inkomen en de huurprijs bij het toewijzen van woonruimte. Maar bij deze doelgroep spelen ook familiebanden een belangrijke rol. Dat maakt het nog belangrijker hiervoor beleid te maken. Bijvoorbeeld over hoe we woonruimte toewijzen en omgaan met wachtlijsten. We gaan daar dit jaar mee aan de slag. Hierbij blijven we goed in contact met de woonwagenbewoners”, besluit Sanne Portengen van woningcorporatie Woonconcept.