Hinder van bedrijven

Meld hinder van een bedrijf bij de gemeente.

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de volumeknop te ver opendraait? Of een bedrijf dat te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente onderzoekt klachten over stank, geluid, water- of bodemverontreiniging. Als de bron is gevonden en de klacht blijkt gegrond, bekijkt de gemeente met het bedrijf hoe de overlast kan worden voorkomen. Als de gemeente uw klacht niet kan oplossen, dan verwijst de gemeente u door naar de juiste dienst of instelling.

Uw klacht indienen

U kunt een klacht over de hinder van een bedrijf op de volgende manieren indienen:

In uw e-mail of brief naar uw gemeente geeft u aan:

  • dagtekening: de datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • uw naam en adres;
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht.