Leegstaande woning verhuren

Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden

  • Het huis moet te koop staan.
  • Het huis moet leeg zijn.
  • De eigenaar moet in de 12 maanden vóór de verkoop in de woning hebben gewoond.
  • De huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden.
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van de vergunning bent u een bedrag van € 104,- aan leges verschuldigd.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte (PDF - 125 kB) in en stuur het op naar de gemeente.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over huurwoningen.