Leegstaande woning verhuren

Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden

  • Het huis moet te koop staan;
  • Het huis moet leeg zijn;
  • De eigenaar moet in de twaalf maanden vóór de verkoop in de woning hebben gewoond;
  • De huurovereenkomst moet minimaal een periode van zes maanden huur beslaan;
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden;
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor vijf jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor vijf jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van de vergunning bent u een bedrag van € 107,90 aan leges verschuldigd.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte (PDF - 125 kB) in en stuur het op naar de gemeente.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over huurwoningen.