Permanente bewoning recreatiewoning niet toegestaan

Een recreatiewoning is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik. Dit betekent dat u er niet permanent (vast of tijdelijk) mag wonen. Ook het verhuren van een recreatiewoning voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Gemeenten zijn verplicht om burgers in te schrijven op het adres dat zij opgeven, ook als dit het adres is van een recreatiewoning. De inschrijving betekent niet dat u toestemming heeft zonder tijdelijke vergunning in de recreatiewoning te mogen wonen.
 

De gemeente kan handhavend optreden tegen het onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning. In eerste instantie verzoekt de gemeente u de dan om strijdige situatie te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente u een last onder dwangsom opleggen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wonen in een recreatiewoning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of via info@gemeentewesterveld.nl
In uitzonderlijke gevallen kunnen we een tijdelijke ontheffing verlenen van het verbod tot het permanent bewonen van een recreatiewoning. Deze ontheffing wordt alleen verstrekt als u kunt aantonen dat er dringende omstandigheden zijn, waardoor u tijdelijk een recreatiewoning wil bewonen. Ook moet duidelijke zijn voor welke periode de ontheffing wordt aangevraagd.

Een tijdelijke ontheffing (omgevingsvergunning strijdig gebruik) vraag u online aan via www.omgevingsloket.nl.  Houd uw DigiD-inloggegevens bij de hand.