Recreatiewoning bewonen

U mag volgens de bestemmingsplannen van de gemeente niet permanent of tijdelijk in een recreatieverblijf wonen.

De algemene regel is: zodra een recreatiewoning uw hoofdverblijf is, betekent dit dat u in strijd handelt met de voorschriften in het bestemmingsplan.

Permanente bewoning tegengaan

De gemeente Westerveld heeft beleid vastgesteld om de permanente bewoning van recreatieverblijven tegen te gaan. Dit beleid volgt op het rijksbeleid dat eind 2003 is bekendgemaakt. De minister heeft daarin onder andere vastgesteld dat als u vóór 31 oktober 2003 permanent woonde in uw recreatiewoning, u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor een persoons- en objectgebonden (gedoog)beschikking.

Als u na 31 oktober 2003 permanent bent gaan wonen in een recreatiewoning, treedt de gemeente handhavend op. Dit betekent dat de gemeente maatregelen neemt tegen de onrechtmatige bewoning. In eerste instantie verzoekt de gemeente u de strijdige situatie te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente u een last onder dwangsom opleggen.

Overmachtsituaties

Als u door overmacht (scheiding, wachten op oplevering woning) tijdelijk in een recreatiewoning verblijft, komt u misschien in aanmerking voor een vrijstelling van het bestemmingsplan. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij het College van burgemeester en wethouders. Dit kunt u het beste doen voordat u zich in de recreatiewoning vestigt, zodat u weet of u ook tijdelijk mag verblijven in de woning.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de permanente bewoning van recreatiewoningen? Neem dan contact op met de gemeente.