Recreatiewoning (permanente bewoning)

Het beleid rondom recreatiewoningen.

Het bewonen (permanente bewoning) van recreatieverblijven is volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Westerveld niet toegestaan. Ook tijdelijke bewoning van een recreatiewoning valt onder de regelgeving van permanente bewoning. Zodra een recreatiewoning uw hoofdverblijf is, betekent dit dat u in strijd handelt met de voorschriften in het bestemmingsplan.

Tegengaan

De gemeente Westerveld heeft beleid vastgesteld om de permanente bewoning van recreatieverblijven tegen te gaan. Het gemeentelijk beleid volgt op het rijksbeleid wat eind 2003 door de minister van VROM is bekendgemaakt. De minister heeft daarin onder andere een peildatum vastgesteld (31 oktober 2003). Deze peildatum houdt in dat als u voor 31 oktober 2003 permanent woonde in uw recreatiewoning u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor een persoons- en objectgebonden (gedoog)beschikking. In het bijgevoegde informatieblad leest u meer hierover. Als u na 31 oktober 2003 permanent bent gaan wonen in een recreatiewoning treedt de gemeente handhavend op. Dat betekent dat de gemeente maatregelen neemt tegen de onrechtmatige bewoning. In eerste instantie verzoekt de gemeente u de strijdige situatie te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan kan het gevolg zijn dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd.

Overmacht

Indien u door overmacht (scheiding, wachten op oplevering woning) tijdelijk in een recreatiewoning verblijft komt u wellicht in aanmerking voor een vrijstelling van het bestemmingsplan. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit kunt u het beste doen voordat u zich in de recreatiewoning vestigt zodat u weet of u ook tijdelijk mag verblijven in de woning. De vrijstellingsprocedure (art.3.22 WRO) is een openbare procedure. Dit betekent dat de aanvraag en de eventuele verlening van de vrijstelling kan worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Bij de aanvraag dient u aan te geven voor hoe lang u de vrijstelling nodig heeft (exacte einddatum aangegeven) en wat de reden is. Daarnaast dient u bewijsstukken in te dienen (koopakte, huurovereenkomst, scheidingsconvenant).

Relevante wetgeving

Wet op de Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, Aanpak permanente bewoning recreatiewoningen Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur via telefoonnummer (0521) 349 349.

U kunt ons ook mailen: info@gemeentewesterveld.nl.

Voor meer informatie zie ook het informatieblad permanente bewoning recreatieverblijven (PDF, 48,4 Kb) en het document permanente bewoning recreatieverblijven (PDF, 15,1 Kb).