Bouwkavels Kalterbroeken Diever

Wonen in Kalterbroeken is heerlijk rustig en zorgeloos wonen op één van de mooiste plekken in Drenthe. De wijk ligt aan de westkant van het historische brinkdorp Diever en aan de rand van een ecologische zone, beheerd door Natuurmonumenten.

In 2020 heeft de wijk al meerdere nieuwe bewoners mogen verwelkomen, wordt er volop gebouwd en zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven.

Microwonen

In Kalterbroeken is ruimte gereserveerd voor nog een bijzondere woonvorm, namelijk het microwonen. Dit woonveld moet ruimte bieden aan acht duurzame microwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen als een parkeerterrein en bergingen. De toekomstige microwoningen komen op een eigen kavel van elk 100 m² en mogen een maximale footprint van 30m² hebben met een maximale inhoud van 250m³. De microwoningen worden aangesloten op de riolering en elektra. Voor de ontwikkeling van dit woonveld is in ieder geval duidelijk dat het om permanente huizen gaat. We spreken daarom ook van microwonen en niet van tiny houses (want tiny houses hebben de eigenschap dat ze verrijdbaar zijn). Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bestemmingsplan. We hopen in de loop van 2021 te kunnen starten met de uitgifte van deze kavels. Meer nieuws volgt.

Heeft u interesse in één van de kavels? Meld u aan voor de belangstellendenlijst via info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. van ‘Belangstellendenlijst Microwonen Kalterbroeken’.

Nieuwsbrieven