Inrichtingsplan Kalterbroeken

In het inrichtingsplan kunt u zien hoe de gemeente de openbare ruimte in de wijk Kalterbroeken gaat inrichten. Het inrichtingsplan is samen met (toekomstige) bewoners van de wijk ontworpen. Op 27 juni 2018 is gestart met een ronde door de wijk. Deelnemers konden toen meedenken en suggesties doen over de invulling van het inrichtingsplan. Met deze plannen en ideeën is een conceptplan uitgewerkt.

Op 16 juli 2019 is tijdens een inloopbijeenkomst het concept inrichtingsplan gepresenteerd. Tijdens de inloop was er de mogelijkheid om een reactie achter te laten. Een groot deel van de opmerkingen zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. De vragen die toen gesteld zijn, met de beantwoording, kunt u ook hieronder downloaden.

Na de aanpassingen heeft het college het definitieve inrichtingsplan (PDF - 32 MB) vastgesteld.