Bouwkavels microwoningen Kalterbroeken

Op een prachtige locatie in de wijk Kalterbroeken te Diever worden acht kavels uitgegeven voor de bouw van microwoningen. In Kalterbroeken is geen straat hetzelfde; elke straat heeft een ander profiel. Zo liggen er geen gelijke woningtypes tegenover elkaar in één straat. De krachtige groene structuur waarborgt de samenhang van het geheel, de bebouwing en inrichting zorgen voor verscheidenheid. De woonwijk Kalterbroeken ligt in een unieke omgeving met veel natuur. Het is dé plek voor rust en ruimte!

Microwoningen zijn woningen, die bedoeld zijn voor permanente bewoning en worden aangesloten op de riolering en elektra.

Op de kavels mogen particulieren in eigen beheer een microwoning bouwen met een maximale inhoud van 250 kubieke meter. De microwoningen komen op een eigen kavel van elk 100 vierkante meter en mogen een maximale oppervlakte van 30 vierkante meter hebben. De grondprijs is opgebouwd uit een deel voor de kavels, een deel voor de overige grond, een deel voor de aanlegkosten van de infrastructuur en de gezamenlijke bergingen. Dit komt neer op een bedrag van € 32.000,- exclusief btw per kavel.

Kaart 8 kavels microwoningen Kalterbroeken Diever

Wanneer en voor wie?

U kunt zich inschrijven voor een kavel van 31 oktober t/m 27 november 2022. Binnen deze termijn maakt het niet uit op welke dag u zich inschrijft. Per persoon of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend. 

Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven. Inschrijvers die een gezamenlijke huishouding voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten. De gemeente behoudt zich het recht voor inschrijvingen ongeldig te verklaren als deze niet voldoen aan hetgeen hier staat beschreven.

Op het inschrijfformulier dient de inschrijver aan te geven voor welk kavelnummer hij/zij inschrijft. Iedere inschrijver kan zich inschrijven voor één kavel. De inschrijver heeft vooraf dus de keus tussen kavel 1 tot en met 8. De inschrijver kan zich dus niet op meerdere kavels inschrijven. Het is niet mogelijk om na inschrijving het kavelnummer te wijzigen. 

Bij voldoende inschrijvingen zal een lotingsmiddag worden georganiseerd op donderdag 8 december 2022. 

Inschrijven

De inschrijvingsperiode is inmiddels gesloten.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld grondzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 140521 of het mailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. bouwkavels Microwonen Kalterbroeken. 

Documenten