Woningmarktonderzoek 2021 Zuidwest- en Midden-Drenthe

Samen met andere gemeenten en woningcorporaties doet gemeente Westerveld onderzoek naar de wensen en behoeften van woningzoekenden en inwoners in Westerveld, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en De Wolden.

Praat mee over een goed woonbeleid in de regio

De druk op de woningmarkt is de afgelopen jaren toegenomen. Om goed woonbeleid te maken, is het belangrijk om te weten wat inwoners en woningzoekenden willen. Het gaat dan om woonvoorkeuren, het zoekgedrag en eventuele belemmeringen bij het realiseren van verhuiswensen. Met cijfers kunnen veel van de ontwikkelingen, vragen en problemen op het gebied van wonen in kaart worden gebracht. Alleen vertellen cijfers niet het hele verhaal.

Doe mee voor 20 juni

De gemeenten en woningcorporaties in de regio willen graag weten wat u van de woningmarkt vindt. Met uw inbreng kan het hele verhaal in beeld worden gebracht. Niet alleen de cijfers maar ook de mensen achter de cijfers. Zodat we met elkaar goed woonbeleid kunnen maken dat van Westerveld, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en De Wolden nog betere woongemeenten maakt. U kunt vanaf 2 juni tot en met 20 juni meedoen met het onderzoek.