Woonwagenstandplaatsen

  • Gezamenlijk onderzoek naar behoefte woonwagenstandplaatsen levert duidelijkheid op

    21 januari 2021

    Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.

    In september tot december 2020 is onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. Het rapport toont aan dat het huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de toekomst gaat zijn.