Zorg en inkomen

 • Zorg en inkomen

  Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet).

 • Contactmoment Wmo of Jeugd aanvragen

  Heeft u een vraag over ondersteuning op het gebied van de Wmo of Jeugd? Vul dan één van de contactformulieren in.

 • Ondersteuning en begeleiding (Wmo)

  Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Jeugd: opvoeden en opgroeien

  Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over zorg via de gemeente.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Werk en inkomen (Participatiewet)

  Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

 • Ik ben mantelzorger of vrijwilliger

  Mantelzorger ben je als je (langdurig) zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis. Jonge mantelzorger ben je als je thuis zorgen hebt om een zieke, gehandicapte of verslaafde vader, moeder, boer of zus.

 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.