Vanwege de coronamaatregelen werken wij in het gemeentehuis alleen op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u dringend om tijdens uw bezoek een mondkapje te dragen.

Bekijk ook de overzichtspagina coronavirus voor meer informatie.

Zorg en ondersteuning

 • Zorg en ondersteuning

  Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet).

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente Westerveld biedt u een collectieve zorgverzekering aan voor 2021. Hiervoor werkt de gemeente samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

 • Contactmoment Wmo of Jeugd aanvragen

  Heeft u een vraag over ondersteuning op het gebied van de Wmo of Jeugd? Vul dan één van de contactformulieren in.

 • Ondersteuning en begeleiding (Wmo)

  Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Jeugd: opvoeden en opgroeien

  Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over zorg via de gemeente.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Advies en Meldpunt OGGZ

  Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

 • Ik ben mantelzorger of vrijwilliger

  Mantelzorger bent u als u (langdurig) zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis. Jonge mantelzorger bent u als u thuis zorgen heeft om een zieke, gehandicapte of verslaafde vader, moeder, broer of zus.

 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.