Zorg en ondersteuning

 • Zorg en ondersteuning

  Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet).

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente Westerveld biedt u een collectieve zorgverzekering aan voor 2020. Hiervoor werkt de gemeente samen met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en De Friesland.

 • Contactmoment Wmo of Jeugd aanvragen

  Heeft u een vraag over ondersteuning op het gebied van de Wmo of Jeugd? Vul dan één van de contactformulieren in.

 • Ondersteuning en begeleiding (Wmo)

  Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Jeugd: opvoeden en opgroeien

  Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over zorg via de gemeente.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Advies en Meldpunt Bijzondere Zorg

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ).

 • Ik ben mantelzorger of vrijwilliger

  Mantelzorger bent u als u (langdurig) zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis. Jonge mantelzorger bent u als u thuis zorgen heeft om een zieke, gehandicapte of verslaafde vader, moeder, broer of zus.

 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.