Cliëntondersteuning

Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

  • Naobuur Vledder: biedt ondersteuning aan inwoners van Vledder en omgeving. Naobuur is telefonisch te bereiken via 0521-769048 of per e-mail via info@naobuur.nl
  • MEE Drenthe: biedt juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep. MEE is telefonisch te bereiken via 0592-303999 of per e-mail via post@meedrenthe.nl
  • Welzijn Mensenwerk (WMW) biedt algemene cliëntenondersteuning. WMW is telefonisch te bereiken via 085-2731444 of per e-mail via info@welzijnmw.nl
  • Rehab Academy: Deze kleine organisatie uit Wapserveen richt zich met name op mensen met vraagstukken op psycho-somatisch vlak. Rehab academy is telefonisch te bereiken via 06-46281959 of per e-mail via leren@rehabacademy.nl
  • Kledingbank Dwingeloo Raad & Daad: klanten van de kledingbank kunnen eenvoudig een beroep doen op cliëntenondersteuning bij de medewerkers. De kledingbank is telefonisch te bereiken via 06-22856227 en 0521-383161 of per e-mail via info@kledingbankwesterveld.nl

Sociaal ombudsvrouw

Gemeente Westerveld heeft mevrouw Schrale-Oranje aangesteld als sociaal ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering van de zorgtaken of is uw vraag door de gemeente onvoldoende beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Schrale-Oranje via ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl of via haar telefoonnummer: 06-30568510. Zij zal met u een afspraak maken voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever of voor een huisbezoek.

Zij registreert uw vragen, zorgen en ervaringen, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een zorgvraag is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.