Cliëntondersteuning

Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door MEE Drenthe en door de Sociaal ombudsvrouw.

MEE Drenthe

Als u een hulpvraag heeft, kunt u zich in uw contact met de gemeente en zorgaanbieders laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Neem hiervoor contact op met MEE Drenthe via telefoonnummer 0592 30 39 99. Meer informatie vindt u op www.meedrenthe.nl.

Sociaal ombudsvrouw

Gemeente Westerveld heeft mevrouw Jozien Schrale aangesteld als sociaal ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering van de nieuwe zorgtaken of is uw vraag door de gemeente onvoldoende beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Schrale via ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl of via haar zakelijk telefoonnummer: 050 - 50 11 292. Zij zal met u een afspraak maken voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever of voor een huisbezoek.

Zij registreert uw vragen, zorgen en ervaringen, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een zorgvraag is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.