Handige links en informatie

Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

www.regelhulp.nl
Heeft u zorg, hulp of financiële steun nodig? Regelhulp is een website voor mensen met een beperking, ouderen en iedereen in hun omgeving. Regelhulp laat zien welke oplossing bij uw situatie past.

www.rijksoverheid.nl
Hier kunt u meer informatie vinden over de landelijke wetgeving op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs en de Participatiewet.

www.opvoeden.nl
Informatie voor opvoeders, opgedeeld in verschillende levensfasen.

www.infovoorjou.nl
Informatie voor jongeren. Verschillende onderwerpen die jongeren bezig houden.

www.verwijzingswijzer.nl
Op deze website kunt u zien welke bouwstenen voor jeugd er zijn en welke aanbieders hiervoor zijn ingekocht door de gemeente Westerveld.

westerveld.socialekaartnederland.nl
Een overzicht van voorzieningen in onze gemeente en daarbuiten.

www.welzijnmw.nl
Medewerkers van het Servicepunt vrijwilligerswerk brengen vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij elkaar en zorgen dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek terecht komt.