Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein.

Het gaat dan om beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De gemeente Westerveld heeft de Adviesraad ingesteld om inwoners beter te kunnen betrekken bij de vorming van nieuw beleid en bij de aansluiting van dat beleid in de praktijk.

Onafhankelijk adviesorgaan

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Heeft u informatie die u van belang acht voor de Adviesraad, dan kunt u uw informatie e-mailen naar asdwesterveld@gmail.com of per post sturen naar:

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 50
7970 Havelte

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Pals Prop (voorzitter)
Koos Nomden  (secretaris)
Anneke Huijser
Gerrit Welle
Henny Volman
Willem Hell
Oebele Lindeboom
Lenie Broekhof

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.asd-westerveld.nl

Foto leden ASD

v.l.n.r. bovenste rij: Koos Nomden, secretaris; Gerrit Welle; Pals Prop, voorzitter.
Onderste rij: Oebele Lindeboom; Anneke Huijser; Henny Volman; Lenie Broekhof; Willem Hell.