Nieuwe leden gezocht

Omdat de gemeente de inwoners van Westerveld zoveel mogelijk wil betrekken bij de uitvoering van wetten binnen het sociaal domein is door het college van Burgemeester en Wethouders de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld (ADSW) ingesteld. Deze Adviesraad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college.

U voelt zich betrokken bij en/of heeft interesse in:

  • Jongeren, ouderen, mantelzorgers, voorzieningen, werk, bijstand en ondersteuning van mensen die dit nodig hebben.
  • De uitvoering van één van de wetten van het Sociaal Domein als ‘ervaringsdeskundige’ via uw (vroegere) werk of vanwege betrokkenheid van uzelf of iemand in uw omgeving.
  • De voorbereiding en uitvoering van het Sociaal Beleid in de gemeente Westerveld.

Praktische zaken:

  • Voor deze vrijwillige functie krijgt u een onkostenvergoeding en kunt u extra gemaakte kosten declareren.
  • Vergaderen één keer in de 14 dagen, soms tussendoor werken in subgroepen of gesprekken met mensen of instellingen in Westerveld.
  • Functiescheiding: u bent niet in dienst van de gemeente Westerveld, vertegenwoordiger van een politieke partij of werkzaam bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van het Sociaal Domein.
  • In principe worden ASD-leden benoemd voor vier jaar.

Reageren

Wij zien uw reactie graag vóór 1 januari 2019 tegemoet via een brief of e-mail t.a.v. Koos Nomden, secretaris ASDW, Adviesraad Sociaal Domein Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of hhnomden@gmail.com.

Als u meer wilt weten over deze boeiende en uitdagende functie kunt u bellen naar:

  • Pals Prop – voorzitter a.i. ASDW – 0521-34423
  • Koos Nomden – secretaris ASDW – 0521-592568