VIA spreekuur

VIA staat voor Voorlichting, Informatie en Advies. Elke inwoner van Westerveld kan er terecht. Elke vraag wordt beantwoord of er wordt doorverwezen naar de juiste persoon of instantie. Het VIA spreekuur is een initiatief van Welzijn MensenWerk.

Een moeilijke brief van het UWV, informatie over bepaalde regelingen: die roepen wel eens vragen op. Voor zulke vragen is het VIA spreekuur opgericht. Veel vragen gaan over belastingen (DigiD, Toeslagen), financiën (kwijtschelding, schulden) en sociale voorzieningen (WW, WWB, Wmo, AOW, minimavoorzieningen).

Het spreekuur vindt elke donderdag plaats van 09.30 – 11.30 uur in De Veldkei in Havelte en is laagdrempelig. De hulp is kortdurend. Meestal is er één contactmoment per vraag, maximaal twee.

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn MensenWerk via telefoonnummer 085 273 14 26 of via info@welzijnmw.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website: welzijnmw.nl