Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

Deze bijdrage geldt zowel voor zorg die u in natura ontvangt als voor financiering vanuit een Persoonsgebonden budget. Er zijn uitzonderingen. Zo betaalt u voor bijvoorbeeld een vervoerspas of een rolstoel geen eigen bijdrage. Bekijk alle uitzonderingen in de flyer eigen bijdrage. De gemeente meldt u aan bij Het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.