Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

Deze bijdrage geldt zowel voor zorg die u in natura ontvangt als voor financiering vanuit een Persoonsgebonden budget. Er zijn uitzonderingen (PDF - 175 kB). Zo betaalt u voor bijvoorbeeld een vervoerspas of een rolstoel geen eigen bijdrage. De gemeente meldt u aan bij Het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.

De systemen bij het CAK zijn op dit moment onvoldoende ingericht om over te gaan op facturatie. U ontvangt daarom nog geen rekening over uw eigen bijdrage. U ontvangt op een later tijdstip een rekening over uw eigen bijdrage met terugwerkende kracht. Wij adviseren u om alvast maandelijks een bedrag van € 19 reserveren.