Aanvraag voor een ander

 • De begunstigde is 18 jaar of ouder;
 • U logt in met de DigiD-gegevens van de begunstigde.

Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

Tegemoetkoming € 100,-

De begunstigde moet hiervoor voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Hij/zij heeft in het voorgaande jaar het volledige eigen risico van zijn/haar zorgverzekering benut
 2. Zijn/haar bruto gezinsinkomen over het voorgaande jaar was niet hoger dan 120% van het wettelijk minimumloon

Het bruto gezinsinkomen vindt u op documenten die gaan over het voorgaande jaar:

 • Definitieve belastingaangifte (als u die nog niet ontvangen hebt dan graag de voorlopige) of;
 • Jaaropgave inkomen
 • Pensioenoverzicht
 • Jaaroverzicht AOW

Tegemoetkoming € 200,-

Deze tegemoetkoming kan de begunstigde ontvangen bovenop de tegemoetkoming van € 100,- , als de begunstigde een chronische ziekte en/of handicap heeft en voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden:

 1. Hij/zij heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel
 2. Hij/zij heeft een ziekte die minstens negen maanden behandeld moet worden
 3. Hij/zij doet minimaal negen maanden een beroep op hulp of ondersteuning