Aanvraag voor uw kind

  • Uw kind is jonger dan 18 jaar
  • U logt als ouder/verzorger in met uw eigen DigiD en vinkt in het aanvraagformulier aan dat u de aanvraag doet voor uw minderjarige kind.

Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen.

Tegemoetkoming € 200,-

Uw kind moet hiervoor voldoen aan twee voorwaarden:

  1. De ouders/verzorgers hadden in het voorgaande jaar een bruto gezinsinkomen dat  niet hoger was dan  120% van het wettelijk minimumloon

Het bruto gezinsinkomen vindt u op documenten die gaan over het voorgaande jaar:

  • Definitieve belastingaangifte (als u die nog niet ontvangen hebt dan graag de voorlopige) of;
  • Jaaropgave inkomen
  • Pensioenoverzicht
  • Jaaroverzicht AOW

2. Uw kind is chronisch ziek en/of heeft een handicap. Dat blijkt uit één van de volgende zaken:

  • Uw kind heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel
  • Uw kind heeft een ziekte die minstens negen maanden behandeld moet worden
  • Uw kind doet minimaal negen maanden een beroep op hulp of ondersteuning