Aanvraag voor uzelf

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U logt in met uw eigen DigiD. Heeft u geen Digid? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of telefonisch via 14 0521.

Let op! Een te laat ingediende aanvraag en een aanvraag zonder bewijsstukken wordt niet in behandeling genomen. 

Tegemoetkoming € 100,-

U moet hiervoor voldoen aan twee voorwaarden:

 1. U heeft in het voorgaande jaar het volledige eigen risico van de zorgverzekering benut
 2. Uw gezinsinkomen was in het voorgaande jaar niet hoger dan 120% van het wettelijk minimumloon

Uw bruto gezinsinkomen vindt u op documenten die gaan over het voorgaande jaar:

 • Definitieve belastingaangifte (als u die nog niet ontvangen hebt dan graag de voorlopige) of;
 • Jaaropgave inkomen
 • Pensioenoverzicht
 • Jaaroverzicht AOW

Extra tegemoetkoming € 200,-

Deze tegemoetkoming kunt u ontvangen bovenop de tegemoetkoming van € 100,- , als u een chronische ziekte of handicap hebt en voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden:

 1. U heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel
 2. U heeft een ziekte die minstens 9 maanden behandeld moet worden
 3. U doet minimaal 9 maanden een beroep op hulp of ondersteuning