Aanvraag voor uzelf

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U logt in met uw eigen DigiD

Tegemoetkoming € 100,-

U moet hiervoor voldoen aan twee voorwaarden:

 1. U heeft in het voorgaande jaar het volledige eigen risico van de zorgverzekering benut
 2. Uw gezinsinkomen was in het voorgaande jaar niet hoger dan 120% van het wettelijk minimumloon (PDF - 18 kB)

Uw bruto gezinsinkomen vindt u op documenten die gaan over het voorgaande jaar:

 • Jaaropgave inkomen
 • Aangifte inkomstenbelasting verzamelinkomen
 • Pensioenoverzicht
 • Jaaroverzicht AOW

Extra tegemoetkoming € 200,-

Deze tegemoetkoming kunt u ontvangen bovenop de tegemoetkoming van € 100,- , als u een chronische ziekte of handicap hebt en voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden:

 1. U heeft een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel
 2. U heeft een ziekte die minstens 9 maanden behandeld moet worden
 3. U doet minimaal 9 maanden een beroep op hulp of ondersteuning