Werk en inkomen (Participatiewet)

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Gemeente Westerveld heeft de uitvoering van de taken in de Participatiewet ondergebracht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld en werkvoorzieningsschap Reestmond.

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) helpt u bij het vinden van werk en bij het aanvragen van een uitkering. Dit geldt alleen voor mensen die een uitkering via de IGSD ontvangen. Mensen met een WW-uitkering worden via het UWV ondersteund. De IGSD voert de volgende wetten en taken uit:

Kijk voor meer informatie op de pagina minimabeleid, of op de website van de IGSD. Medewerkers van de IGSD zijn in het gemeentehuis in Diever aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Reestmond

Reestmond voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst de Wet sociale werkvoorzieningen uit. Het doel van Reestmond is mensen ontwikkelen, waardoor voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de kans op een reguliere baan vergroot.

Reestmond is een werk-leerbedrijf. Medewerkers die niet in staat zijn uit te stromen naar het vrije bedrijf, bieden we binnen het bedrijf werk dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Uiteraard zijn zij gespecialiseerd in arbeids(re-)integratie, waarbij het detacheren en/of begeleid werken belangrijke hulpmiddelen zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Reestmond.

Voorziening beschut werk

Beschut werken is een voorziening die de gemeente kan ontwikkelen en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze mensen in een dienstbetrekking laten werken.

Wajong

De Wajong is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die geen duurzaam arbeidsvermogen (de mate waarin iemand in staat is voor langere tijd te werken) hebben. De huidige groep inwoners in de Wajong komt niet in de bijstand, maar blijft in de Wajong. Jongeren met een arbeidsbeperking kunnen een beroep doen op de Participatiewet en krijgen ondersteuning in het vinden van een baan.