Minimabeleid

Het minimabeleid van de gemeente biedt financiële regelingen voor mensen met geen of een laag inkomen.

Met een minimuminkomen is het soms moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Het minimabeleid is één van de onderdelen van het gemeentelijke beleid. Dit beleid heeft ten doel: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk leven door mensen met een minimuminkomen.

De volgende regelingen zijn er om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen:

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

De gemeente heeft voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen een wettelijk verplichte taak. Het beleid is erop gericht dat mensen zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering, met name door uitstroom naar werk.

Bereken uw recht

Via de website Bereken uw recht van het Nibud kunt u ook direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.