Regelingen voor kinderen

Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

Fondsen

Daardoor kunnen kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben, toch mee op schoolreis, sporten, hun verjaardag vieren of een muziekinstrument bespelen. Het aanvragen van deze regelingen gaat via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp of Stichting Jarige Job.

U kunt bij uw hulpverlener of contactpersoon navragen of zij een aanvraag voor u kunnen doen. Denk aan Welzijn MensenWerk, de Beweegcoach, Voedselbank Westerveld of Stichting Kleding- en Speelgoedbank Westerveld. Heeft u hier geen contactpersoon? Neem dan contact op met de gemeente Westerveld en vraag naar de Beweegcoach.

Sport- en cultuurweek

De sport- en cultuurweek is een week voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. Deze week wordt elk jaar gehouden en vindt plaats in de gemeente Westerveld, De Wolden of Hoogeveen. De organisatie is in handen van de sportfunctionarissen en jongerenwerkers vanuit deze gemeenten. Voor meer informatie over de sport- en cultuurweek kunt u contact opnemen met de Beweegcoach.

Extra participatiebijdrage

Onder het minimabeleid vindt u de regeling participatiebijdrage. Naast de participatiebijdrage kunt u als ouder voor uw kinderen van 12 tot 18 jaar een extra toeslag krijgen. Ook deze bijdrage is € 171,00 per kind per kalenderjaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IGSD, via de website: www.igsd-sw.nl.