Schuldhulpverlening

Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Stichting Kleding- en Speelgoedbank of bij een VIA spreekuur.

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is er voor informatie en advies, budgetbeheer, schuldregeling en beschermingsbewind. De GKB kan u helpen. Samen met u, en soms met andere instanties zoals het Maatschappelijk Werk, werken we aan een oplossing. Naast het oplossen van financiële problemen werken we ook aan het voorkomen hiervan.

Op woensdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u voor vragen en advies terecht bij een assistentie van de GKB op het gemeentehuis in Diever. Kunt u niet langskomen op woensdagmorgen, neem dan contact op met de GKB via telefoonnummer 0592 366 099, e-mailadres info@degkb.nl of www.degkb.nl.

Humanitas Thuisadministratie

Heeft u soms moeite met het op orde houden van uw (financiële) administratie? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie helpen u thuis om samen de administratie en financiën op orde te brengen. De vrijwilligers nemen niet uw taak en verantwoordelijkheid over maar proberen u kosteloos te helpen.

U kunt Humanitas Thuisadministratie Meppel e.o. bereiken via telefoonnummer 06 255 140 00 of www.humanitas.nl.

VIA spreekuur

VIA staat voor Voorlichting, Informatie en Advies. Elke inwoner van Westerveld kan er terecht. Elke vraag wordt beantwoord of er wordt doorverwezen naar de juiste persoon of instantie. Veel vragen gaan over belastingen (DigiD, Toeslagen), financiën (kwijtschelding, schulden) en sociale voorzieningen (WW, WWB, Wmo, AOW, minimavoorzieningen). Het spreekuur vindt plaats op meerdere dagdelen op verschillende locaties in Westerveld en is laagdrempelig. De hulp is kortdurend. Meestal is er één contactmoment per vraag, maximaal twee.

  • Elke donderdag van 09.30 tot 11.30 uur in De Veldkei te Havelte
  • Elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in ‘t Werkt bij Stichting JEF te Nijensleek

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn MensenWerk via telefoonnummer 085 273 14 26 of e-mailadres info@welzijnmw.nl. Meer informatie vindt u op de website welzijnmw.nl.

Stichting Kleding- en Speelgoedbank Westerveld

Stichting Kleding- en Speelgoedbank biedt speelgoed en kleding voor mensen die het zelf moeilijk kunnen betalen. Er is bij de Kleding- en Speelgoedbank een ervaringsdeskundige aanwezig. Hier kunt u ook terecht met vragen over schuldhulpverlening. 

De Stichting Kleding- en Speelgoedbank is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 22856227 of per e-mail via info@kledingbankwesterveld.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.kledingbankwesterveld.nl.