Werk vinden

De gemeente werkt met een ketenaanpak voor de Participatiewet. Binnen deze ketenaanpak wordt samengewerkt met UWV, Regionaal Werkbedrijf Zwolle en IGSD. En voor onbetaald of vrijwilligerswerk wordt samengewerkt met Welzijn MensenWerk.

Digitaal klantdossier

U kunt (als werkzoekende of uitkeringsgerechtigde) via het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen inzage krijgen in uw eigen gegevens, zoals vastgelegd door de zogenoemde ketenpartijen. Dit zijn onder andere het UWV/WERKbedrijf, de RDW, DUO en de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Op www.werk.nl vindt u meer informatie.