Aangepast vervoer

Bent u niet meer zo mobiel? Heeft u moeite om u te verplaatsen? Neem dan contact op met de gemeente. De Wmo-consulent (Wet maatschappelijke ondersteuning-consulent) kijkt in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is. In eerste instantie kijkt de Wmo-consulent naar wat u zelf of uw directe omgeving aan oplossingen kan bieden.

Kosten

Voor aangepast vervoer betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Het CAK, het Centraal Administratie Kantoor, berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op het CAK.

Aanvraag

U kunt online contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u bellen of bij het Wmo-loket een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Aan het eind van het gesprek krijgt u een indicatie wat de juiste oplossing voor u is. Binnen 8 weken ontvangt u een brief met daarin de uiteindelijke beslissing.