Dementievriendelijk Westerveld

Gemeente Westerveld zet zich actief in om een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Samen met organisaties en inwoners wordt er ingezet op het herkennen en handelen bij dementie, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Het is van belang dat mensen signalen zien en iemand kunnen helpen waar nodig. Als iemand op straat de weg kwijt lijkt te zijn of in de supermarkt niet meer weet hoe hij of zij de boodschappen moet doen.

 • Wat is dementie

  Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes, waarvan de meest voorkomende vorm de ziekte van Alzheimer is. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat lichaam en geest achteruitgaan. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie.

 • Hulp bij dementie/ casemanagement

  Heeft uw naaste de diagnose dementie gekregen? Dit betekent dat ook voor u als partner, kind of andere naaste dingen gaan veranderen. Hoe kunt u als naaste omgaan met dementie? Hieronder geven we meer informatie over casemanagement en de training Samen dementievriendelijk.

 • Ontmoeting en informatie

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de plekken in de gemeente waar mensen met (beginnende) dementie en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en verwijzen we u naar websites met meer informatie.

 • Convenant Dementievriendelijk Drenthe

  Het convenant Dementievriendelijk Drenthe is in december 2022 opnieuw ondertekend door alle Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Drenthe en de provincie Drenthe. Hiermee wordt de huidige convenantperiode verlengd tot en met 2026.