Jeugd: opvoeden en opgroeien

Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over zorg via de gemeente.

In de gemeente Westerveld is geen Centrum voor Jeugd en Gezin, maar heeft u te maken met het team Maatschappelijk Welzijn. Deze bestaat uit drie teams: team Wmo, team Jeugd en het Sociaal team. Met vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Westerveld kunt u terecht bij team Jeugd.

Jeugdhulp aanvragen

Bij team Jeugd kunt u een aanvraag voor jeugdhulp doen. Om een aanvraag te doen kunt u een formulier invullen of bellen naar telefoonnummer 14 0521.

U komt dan terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC vraagt u of u al een contactpersoon heeft en over welk zaaknummer u belt.

Vragen na 17:00 uur?

Heeft u dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met u of met een kind of jongere in uw omgeving? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Bel 0592-381530 of bekijk de website van Spoed4jeugd.

Verantwoordelijkheid van jeugdhulp

De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp en werkt volgens het uitgangspunt: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Dit kunt u lezen in het document Jeugdwet.

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd/ggz en jeugdzorgplus en gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Contactmoment Jeugd aanvragen

Wilt u graag contact met de gemeente over ondersteuning op het terrein Jeugd?