Jeugd: opvoeden en opgroeien

Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor u en uw kind bij het opvoeden en het opgroeien en over zorg via de gemeente.

In de gemeente Westerveld is geen Centrum voor Jeugd en Gezin, maar heeft u te maken met het team Maatschappelijk Welzijn van de gemeente. Hieronder vallen drie teams: team Wmo, team Jeugd en het Sociaal team. Met vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Westerveld kunt u terecht bij team Jeugd.

Jeugdhulp aanvragen

Bij team Jeugd kunt u een aanvraag voor jeugdhulp doen. Om een aanvraag te doen kunt u een contactmoment aanvragen  of bellen naar telefoonnummer 14 0521. U komt dan terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC vraagt u of u al een contactpersoon heeft en over welk zaaknummer u belt.

Vragen na 17:00 uur?

Heeft u dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met u of met een kind of jongere in uw omgeving? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Bel 0592-381530 of bekijk de website van Spoed4jeugd.

Sociaal medische Indicatie (SMI)

In oktober 2022 is de verordening sociaal medische indicatie vastgesteld door de gemeenteraad. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die tijdelijk, vanwege een sociale of medische situatie, ook niet in staat zijn om volledig voor hun kinderen te zorgen. Met een SMI worden ouders tijdelijk ontlast en krijgen kinderen de kans om zich- ondanks een ingewikkelde thuissituatie- zo goed mogelijk te ontwikkelen. De gemeente vergoedt de kosten voor kinderopvang. De kinderopvang dient plaats te vinden bij een kinderopvangorganisatie die gesitueerd is in de gemeente Westerveld waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen. 

Verantwoordelijkheid van jeugdhulp

De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp en werkt volgens het uitgangspunt: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Dit kunt u lezen in het document Jeugdwet.

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd/ggz en jeugdzorgplus en gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Contactmoment Jeugd aanvragen

Wilt u graag contact met de gemeente over ondersteuning op het terrein Jeugd? Dan kunt u een contactmoment aanvragen of bellen naar telefoonnummer 14 0521.