Ik heb hulp nodig

U kunt met vragen over hulp bij opvoeden en opgroeien terecht bij het team Jeugd van de gemeente Westerveld.

Neem hiervoor contact op met de gemeente. Heeft u een vraag over een algemene voorziening? Dan informeren wij u waar u terecht kunt. Lijkt jeugdhulp nodig? Dan maakt de consulent een afspraak met u.

Algemene voorziening

Algemene voorzieningen zijn organisaties die hulp bieden die voor iedereen vrij toegankelijk is. Dit betekent dat u geen beschikking nodig heeft en zelf rechtstreeks contact op kunt nemen voor hulp. Denk hierbij aan: een sociale vaardigheidstraining via schoolmaatschappelijk werk, lichte opvoedondersteuning via de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), of gesprekken met de Praktijkondersteuner Huisarts (POH).

Wilt u zoeken naar algemene voorzieningen? Dit kunt u doen via de Sociale kaart Westerveld.

Jeugdhulp aanvragen

Wanneer u hulp aanvraagt bij het team Jeugd, plannen we eerst een gesprek met u en in de meeste gevallen ook met uw kind. Dit gesprek wordt verwerkt in een persoonlijk plan en aan u toegestuurd ter ondertekening.

Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken. Alle betrokken hulpverleners moeten hun hulpverleningsplannen baseren op het familiegroepsplan. Een familiegroepsplan is een plan dat ouders/gezinnen samen met familie, vrienden en anderen uit hun omgeving kunnen maken om een vraag of probleem aan te pakken. In dat plan kunnen ouders aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Dit plan kunt u zelfstandig met uw eigen netwerk maken, met een onafhankelijke professional of samen met uw hulpverlener(s). Meer informatie hierover: www.vng.nl.

Download familiegroepsplan (PDF 182 kB)

Persoonlijk plan

Een ondertekend persoonlijk of familliegroepsplan geldt als de officiële jeugdhulpaanvraag. Na ontvangst van dit plan kan de gemeente een beschikking afgeven voor de zorg die nodig is. In deze beschikking staat welke zorg u kunt ontvangen van welke aanbieder en voor hoe lang. 

Kiezen uit zorgaanbieders

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Westerveld alle soorten jeugdhulp opnieuw ingekocht. Deze ingekochte jeugdhulp noemen we Zorg in Natura (ZIN). Dit betekent dat de jeugdhulp rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaald wordt.

Bij ingekochte jeugdhulp kunt u denken aan begeleiding, diagnostiek of behandeling voor kinderen en gezinnen. Alle vormen van jeugdhulp zijn ingedeeld in twintig bouwstenen. Op www.verwijzingswijzer.nl kunt u zien welke bouwstenen er zijn en welke aanbieders de gemeente hiervoor heeft ingekocht.

Verwijzing via de huisarts

Wanneer u een verwijzing krijgt van de huisarts is het belangrijk om vooraf te weten dat uw zorgaanbieder is ingekocht. Dat kunt u in stappen nagaan op www.verwijzingswijzer.nl. Dit zorgt ervoor dat u en uw zorgaanbieder gegarandeerd zijn van vergoeding voor de geleverde zorg. In overleg met uw huisarts kunt u uw voorkeur voor een zorgaanbieder aangeven.

Persoonsgebonden budget

In sommige situaties is de ingekochte jeugdhulp niet passend of niet gewenst. Het is dan mogelijk om zelf de gewenste jeugdhulp in te kopen. Dit is alleen mogelijk wanneer de aanbieder van uw voorkeur niet ingekocht is.

Volgens de wet wordt u geen persoonsgebonden budget (PGB) aangeboden, maar u kunt hier wel zelf om vragen. U moet hiervoor een PGB-plan opstellen en meesturen met het ondertekende persoonlijke plan. U kunt hiervoor gebruik maken van dit voorbeeld PGB-plan (DOCX - 60 kB).

Als u gebruik maakt van jeugdhulp dan wordt het PGB niet meer overgemaakt aan de PGB-houder, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens betaalt de SVB de facturen uit aan uw zorgverlener(s). Dit noemen we het het trekkingsrecht.

De SVB betaalt uw facturen alleen uit als u een zorgovereenkomst heeft ingediend bij de SVB. De gemeente controleert deze zorgovereenkomst en bij een akkoord van de gemeente betaalt de SVB het PGB uit. Het is dan ook belangrijk dat u een zorgovereenkomst indient. Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB: www.svb.nl.