Wmo: Ondersteuning en begeleiding

Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Contactmoment Wmo aanvragen

Wilt u graag contact met de gemeente over ondersteuning op het gebied van de Wmo?

Vraag een contactmoment aan