Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

Uw zorgaanbieder geeft de startdatum van de zorg door aan de gemeente. Vanaf dan wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage geldt zowel voor zorg die u in natura ontvangt als voor financiering vanuit een Persoonsgebonden budget. Bij hulpmiddelen wordt er eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf het moment van verstrekking. Bij PGB wordt er eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf de ingangsdatum van het besluit.

Er zijn uitzonderingen. Zo betaalt u voor bijvoorbeeld een vervoerspas of een rolstoel geen eigen bijdrage. De gemeente meldt u aan bij Het Centraal AdministratieKantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.