Ik heb hulp nodig

Vragen over vervoer, woningaanpassingen, huishouding, hulpmiddelen, begeleiding, beschermd wonen en respijtzorg vallen onder de Wmo.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Heeft u een vraag over een algemene voorziening? Dan informeren wij u waar u terecht kunt. Lijkt maatwerk nodig? Dan maakt de consulent een afspraak met u.

Het gesprek

In het gesprek brengt de Wmo-consulent uw persoonlijke situatie in kaart. De Wmo-consulent vraagt eerst wat u nog zelf kunt of met behulp van uw familie, vrienden en omgeving. Als blijkt dat u het zelf en/of met behulp van familie, vrienden en omgeving niet kunt oplossen, bekijkt de Wmo-consulent samen met u of een algemene voorziening uitkomst biedt.

Biedt een algemene voorziening geen oplossing voor uw hulpvraag, dan kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening (een oplossing voor uw specifieke situatie) van de gemeente. De Wmo-consulent bespreekt de mogelijkheden met u en maakt samen met u een ondersteuningsplan. Wat een passende oplossing is, kan per persoon verschillen.

Ondersteuningsplan

De Wmo-consulent maakt van het gesprek een onderzoeksverslag. Dit verslag stuurt de gemeente binnen vijftien werkdagen na het gesprek naar u toe. Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen, dan kan de consulent deze nog toevoegen aan het onderzoeksverslag.

Aanvraag

Als na het gesprek met de Wmo-consulent blijkt dat een of meer maatwerkvoorziening(en) de meest passende ondersteuningsvorm is, dan moet u deze officieel aanvragen. Dat doet u door het onderzoeksverslag te ondertekenen en in te dienen bij de gemeente.

De gemeente neemt alleen een onderzoeksverslag in behandeling dat voorzien is van uw naam, burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum, en ondertekend is door u zelf (of een door u gemachtigde). De datum waarop de aanvraag juist en volledig is, geldt als aanvraagdatum. U ontvangt de beslissing binnen twee weken schriftelijk in een beschikking.

Privacyverklaring zorg en ondersteuning WMO

Om de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo mogelijk te maken, gebruikt de gemeente Westerveld persoonsgegevens. Meer hierover leest u in de privacyverklaring zorg en ondersteuning Wmo.