Mogelijkheden van de Wmo

Ervaart u beperkingen waardoor u zonder ondersteuning niet meer zelfstandig kunt wonen? Heeft u moeite met huishoudelijke taken, zoals schoonmaken of boodschappen doen en is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Of zijn er andere problemen waar u tegenaan loopt op het gebied van zelfredzaamheid of wonen?

Neem dan contact op met de gemeente. De Wmo-consulent kijkt in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is. In eerste instantie kijkt de Wmo-consulent naar wat u zelf of uw directe omgeving aan oplossingen kan bieden.

Als blijkt dat u het zelf en/of met behulp van familie, vrienden en omgeving niet kunt oplossen, bekijkt de Wmo-consulent samen met u of een algemene voorziening uitkomst biedt. Wanneer een algemene voorziening onvoldoende toereikend is, kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening uit de Wmo.