Tarieven Wmo 2023

Producten vanuit de Wmo worden betaald door de gemeente. Om u te laten zien wat de producten vanuit de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden. De totstandkoming en hoogte van de tarieven is geregeld in de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aan de hand hiervan worden de tarieven jaarlijks iets hoger (door indexatie). De prijzen in de tabel gelden sinds 1 januari 2023.

Producten         Tarief 2023 per uur Eenheid Tarief 2023 per minuut
Individuele begeleiding basis € 55,80 per uur per uur€ 0,93
Individuele begeleiding basis (PGB professioneel en ZZP) € 55,80 per uur € 0,93
Individuele begeleiding basis (PGB informeel) € 22,80 per uur € 0,38
Individuele begeleiding plus € 85,20 per uur € 1,42
Begeleiding groep licht € 35,76 per dagdeel  n.v.t.
Begeleiding groep midden € 46,15 per dagdeel n.v.t.
Begeleiding groep zwaar  € 65,57 per dagdeel n.v.t.
Respijtzorg € 204,21 per etmaal n.v.t.
Persoonlijke verzorging € 55,80 per uur € 0,93
Persoonlijke verzorging (PGB professioneel en ZZP) € 55,80 per uur € 0,93
Persoonlijke verzorging (PGB informeel) € 22,80 per uur € 0,38
Vervoer dagbesteding niet-rolstoelgebonden € 14,79 per dag n.v.t.
Vervoer dagbesteding rolstoelgebonden € 26,60 per dag  n.v.t.
Vraagverheldering € 1.394,44 eenmalig n.v.t.
Vraagverheldering en stabilisatie € 2.493,95 eenmalig n.v.t.
       
Hulp bij het huihouden  € 32,40 per uur € 0,54
Hulp bij het huishouden (PGB professioneel) € 32,40 per uur € 0,54
Hulp bij het huishouden (PGB ZZ) € 24,60 per uur € 0,41
Hulp bij het huishouden (PGB informeel) € 16,20 per uur € 0,27
       
Verhuiskosten (één- en tweepersoonshuishouden) € 2.475,47 eenmalig n.v.t.
Verhuiskosten elk gezinslid meer  € 310,62 eenmalig n.v.t.
Sportrolstoel (voor de duur van 3 jaar) € 3.570,40 eenmalig n.v.t.

 

Bron: Verordening jeugd en maatschappelijke voorzieningen