Wet Langdurige Zorg

Wanneer u een aanvraag doet voor de Wmo, bekijkt de gemeente ook of u mogelijk aanmerking komt voor hulp uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wanneer wij denken dat dit mogelijk het geval is, zullen wij een medisch adviseur vragen om deze inschatting te maken. Geeft de medisch adviseur het advies om WLZ aan te vragen, dan zullen wij u vragen dit te doen.

Aanvragen

U dient zelf de aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Meer informatie

Op www.ciz.nl en op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de WLZ.