Verzorgingshuis, verpleeghuis

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen en in aanmerking wilt komen voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis, moet eerst beoordeeld worden of u daar volgens de wet recht op hebt (een indicatiestelling).

Voorwaarden

De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis valt onder de AWBZ (algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De indicatiestelling hiervoor gebeurt door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het CIZ.

Aanvraag

Aanmelden voor zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat via het CIZ: www.ciz.nl.

U kunt zelf bepalen welk verzorgingshuis uw voorkeur heeft. Hieronder ziet u de verzorgingshuizen in de gemeente Westerveld.

Verzorgingshuis De Menning
Linthorst Homanstraat 1
8384 ED Wilhelminaoord Tel. (0521) 381 541
Meer informatie via www.noorderboog.nl

Jan Thijs Seinenhof
De Wijert 1
7981 AH Diever Tel. (0521) 595 323
Meer informatie via www.noorderboog.nl

Woonzorgcentrum De Weyert
Broeklaan 2
7991 BS Dwingeloo Tel. (0521) 595 323
Meer informatie via www.zzwd.nl

Woonzorgcentrum De Molenhof
Hofweg 25
7971 BK Havelte Tel. (0521) 595 323
Meer informatie via www.zzwd.nl

Zorgcombinatie Noorderboog Verpleeghuis voor somatische en psychogeriatrische patiënten
De Wijert 59
7981 AH Diever Tel. (0522) 234 600
Meer informatie via www.noorderboog.nl